Copyright

COPYRIGHT

  • Alle afbeeldingen die te zien zijn in de hs-modellenfotografie.nl website zijn het exclusieve eigendom van Harry Schoemaker en worden beschermd onder de Verenigde Staten en internationale auteursrechten.
  • De beelden mogen NIET worden gereproduceerd, gekopieerd, overgedragen of gemanipuleerd, zonder schriftelijke toestemming van Harry Schoemaker.
  • Het gebruik van een afbeelding als basis voor een ander fotografisch concept of illustratie (digitaal, kunstenaar teruggeven of gelijk) is een schending van de Verenigde Staten en internationale auteursrechten. Alle afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd © Harry Schoemaker.

 

  • All images appearing in the hs-modellenfotografie.nl web site are the exclusive property of Harry Schoemaker and are protected under the United States and International Copyright laws.
  • The images may NOT be reproduced, copied, transmitted or manipulated without the written permission of Harry Schoemaker.
  • Use of any image as the basis for another photographic concept or illustration (digital, artist rendering or alike) is a violation of the United States and International Copyright laws. All images are copyrighted © Harry Schoemaker.

 

Fotografen hebben op grond van art. 25 van de auteurswet recht op naamsvermelding. Maar fotografen hechten ook om andere redenen aan het vermelden van hun naam bij iedere foto:

 

  • Het is een erkenning voor de bijdrage die de fotograaf aan de publicatie heeft geleverd.
  • Het maakt het gebruik van foto’s zonder toestemming moeilijker.
  • Naamsvermelding bij iedere foto geeft fotografen de mogelijkheid om te controleren of er toestemming voor het gebruik is gegeven.
  • Het geeft anderen de mogelijkheid de betreffende fotograaf te benaderen.

 

Om die naamsvermelding mogelijk te maken kan van fotografen worden verwacht dat ze alle foto’s die ze afleveren voorzien van hun naam en adresgegevens.

Voorheen ging dat bij afdrukken en dia's, met stickers.

Tegenwoordig moet bij digitale foto's deze informatie worden ingevuld in de daarvoor bestemde IPTC velden, ook bekend als de bestandsinfo zoals dat in het programma Photoshop wordt genoemd.

 

De zin: “Voor ieder gebruik is toestemming vereist”, en “bij ieder gebruik is naamsvermelding verplicht” (In het Engels “No reproduction without creditline”) is een nuttige aanwijzing voor de gebruikers en help als bescherming tegen misbruik.